Algemene voorwaarden:


Prijzen

Alle prijzen zijn dagprijzen. Ze zijn inclusief BTW en inclusief alle bijkomende taksen (recupel, bebat,...).
De prijzen in euro zijn louter informatief.
Alle prijzen, zowel deze van de promoties, de prijslijst als deze van de online shop zijn onder voorbehoud van typfouten.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluitsel van de algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de verkoper zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.
Offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
Ingeval van annulering van een bestelling is de koper, opdrachtgever, een schadevergoeding verschuldigd ten titel van winstderving ten belope van 15% op het gedeelte van de prijs van het order dat niet kon worden verwezenlijkt of geleverd.
De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper.
Al onze facturen dienen contant of met bancontact betaald te worden bij afhaling of levering van de bestelling tenzij anders vermeld op de factuur.
Ingeval van niet-tijdige betaling is tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% verschuldigd sedert de factuurdatum, alsmede een forfetaire schadevergoeding van 10% van de niet-betaalde hoofdsom.
Protesten inzake voorwaarden en geleverde goederen of diensten kunnen niet meer aanvaard worden na méér dan 5 kalenderdagen na levering of uitvoering.
In geval van klacht om het even welke reden, zal de verantwoordelijkheid van de verkoper steeds beperkt blijven tot de waarde van de levering/geleverde dienst, ongeacht de oorzaak en de omvang van de schade, zonder dat de koper kan aanspraak maken op welke schadeloosstelling dan ook.
De geleverde goederen blijven, zolang ze niet betaald zijn, eigendom van de verkoper, die zich het recht voorbehoudt ze bij niet-betaling terug op te halen.
Bij ondertekening van een bestelbon/contract verklaard de koper zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden (incl. ontvangst ervan).
Ingeval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Leveringen en afhalingen

Wanneer uw bestelling klaarstaat voor afhaling of levering, dan nemen wij persoonlijk contact met u op. Dit kan zowel via e-mail als telefonisch. Voor afhalingen zullen wij dan een afspraak maken. Voor onze leveringen doen wij beroep op Pakweg. Uw bestelling wordt onder rembours verzonden, en u moet cash betalen bij levering. Wij brengen u op de hoogte wanneer wij uw goederen overdragen naar Pakweg. De werkdag erna wordt uw bestelling bij u afgeleverd.

De tarieven voor leveringen via EMS verschillen naargelang het gewicht van het pakket. Het bedrag van de levering valt ten laste van de klant, en wordt eveneens meegedeeld via e-mail of via telefonische weg.

Leveringen gebeuren steeds ten laste en op risico van de klant.

Shop

U bent momenteel niet aangemeld
e-mailadres

wachtwoord

Inloggen
Wachtwoord vergeten ?

Nog geen account ?
Registreren


Een product zoeken:

Zoeken

Nieuwsbrief ontvangen:

Inschrijven

Info

Contactgegevens
Contactformulier
Over PC Tools

O.-L.-Vrouwstraat 129/1
3570 Alken (België)

011/766.825
info@pctools.be

Support